Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Forventet lukning af granitklubben

Efter at have fungeret i en lang årrække forventer vi at det kommende træf på Mors bliver det sidste. Vi skal drøfte nedlæggelse af klubben, da aktiviteterne er blevet ganske meget indskrænket i de seneste år. Vi bliver alle ældre og nogle er som bekendt allerede faldet fra.
Aktiviteterne med at fremstille nye figurer i sten er blevet meget mindre og der er i dag kun ganske få som faktisk arbejder nogle gange om ugen med stenfigurer.
En lukning af granitklubben vil naturligt også bevirke at nærværende hjemmeside bliver lukket. De mange henvendelser, som vi gennem årene har fået, vil dermed også falde bort i fremtiden. Det har især være afsnittet “Gode Råd” som har givet anledning til henvendelser om alt muligt inden for stenbearbejdning.

Tak for mange gode timer i årenes løb.

Granitklubbens forventede lukning

Drøftelse finder sted ved træffet på Mors 2. Til 4. juni 2023

Palle Daugaard

...Skal Vi Gå En Tur?

...Skal Vi Gå En Tur?

21. juli 2015

Tredelt figur, som skal give en glad opfordring til plejehjemmets beboere, som passerer forbi figuren ved ind- og udpassage til bygningen.
Figuren er udført i dels brunlig granit og dels lys grå granit. Kvindefiguren er opsat på sokkel for at danne lidt større format.
Uden arme og ben symboliserer at de pågældende beboere for manges vedkommende skal have hjælp til at gå en tur. Derfor er hundens opfordring kærkommen - eller skulle gerne være det.

Leveret til og opstillet ved Lokalcenter Hørgården, Risskov, afdeling Jasminvej


Sektionsmenu
Menu med undersider til sektionen samt gennemgående indhold, herunder liste med adgang til alle medlemmer

Medlemmer