Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Godt værktøj er det halve arbejde

Skrub- eller diamantkopsten med diamantsedimenter indlagt i overfladen. 
Kopsten af denne art fås i flere størrelser og korngradationer.
Skrub- eller diamantkopsten med diamantsedimenter indlagt i overfladen.
Kopsten af denne art fås i flere størrelser og korngradationer.

Værktøj

Hvis du er nybegynder vil det være en rigtig god idé at læse grundigt om emnet før du går igang.

Vi får rigtig mange spørgsmål om hvor man kan købe værktøjet - slå op her på hjemmesiden under forhandlere - der kan du finde de forhandlere, som har værktøj til arbejde i sten. Brug søgefeltet helt for oven på siden og skriv forhandler. Så kommer du frem til flere muligheder afhængig af hvor du bor.

Du kan formentlig ikke forvente at kunne anvende det almindelige værktøj du har derhjemme i værktøjskassen. Der skal helt specielle ting til for at arbejde i granit. Det kan du alt sammen læse om på siderne her med

Gode Råd

. Det er ikke specielt ordnet i en oversigt, men enkeltord kan søges i søgefeltet for oven på siden.

Vi har forsøgt at fortælle om, hvordan man overhovedet kommer igang og hvordan man kommer videre. Og når man så er så langt, at man ikke synes at der er mere at gøre kan der alligevel være muligheder. Det gælder for både den afsluttende behandling og den endelige montering af figuren på en passende sokkel.

Din egen sikkerhed kommer først og det kan ikke betale sig på nogen måde at spare på sikkerhedsudstyret.

Værktøjskassen
Det kan være en fordel at have værktøjet i en værktøjskasse, hvor alt har sin egen plads. En dyr mejsel kan nemt blive overset i græs eller på ujævnt terræn. Med værktøjet på rette plads vil du ikke mangle værktøj ved arbejdets ophør, fordi du opdager i tide at en plads i kassens arrangement er tom.

Som beskrevet under arbejdsmetoder Nybegynderen er en del værktøj nødvendigt for at kunne arbejde ordentligt og forsvarligt i sten. Mange gode kræfter kan spares med det rigtige værktøj.

Det helt nødvendige værktøj er
Hammer, mejsel, vinkelsliber, diamantskiver - og husk det nu: briller, maske, handsker forklæde og høreværn. Handskerne kommer helt af sig selv når man har slået sig selv tilstrækkeligt mange gange over håndroden eller tommelfingeren med hammeren. Høreværnet kommer også af sig selv - for du mister simpelt hen hørelsen, hvis du ikke beskytter dig mod de meget høje kraftige lyde fra især skæring med vinkelsliber.

Det må absolut frarådes at forsøge med uautoriseret værktøj, altså værktøj, som ikke er beregnet til stenarbejde.

Mejsler bør være med hårdmetalskerne og
slibematerialer med indlagte diamanter.

De billige skiver til (beton) skæring må frarådes, da de kan sprænges og da de ikke skærer nær så godt, som de noget dyrere skiver. Bemærk om skiven også kan bruges til at slibe med på siden (sedimenter på skivens side - ligner stråler på siden af skiven) eller om den kun kan anvendes til skæring på skivens kant.
Pas på med at anvende skiven for meget på siden, da en rundslebet skive (på kanten) kan kile sig fast og flække med stor skade på dig selv til følge!!

Se de øvrige beskrivelser af de enkelte typer værktøj og anvendelsen. Om anskaffelsen kan du se på internettet eller spørge efter forhandler i søgefeltet her på siden øverst midt for.

sidetop

Skæreskive

Skæreskiven til vinkelsliberen er et vigtigt, men også farligt redskab. Der kan fås mange forskellige typer skiver til maskinen. Her viser vi en ganske almindelig skive med indskæringer i kanten for hver platte.

Vi har set eksempler på at de billigt indkøbte skiver mister en platte og det kan være meget farligt. Den dyre type skiver taber sjældent en platte ved normalt brug.

En vigtig begrundelse for altid at anvende sikkerhedsudstyr!!

Skiven er sjældendt udsat for skader ved lige snit. Hvis du drejer eller vrider skiven i snittet bliver skiven klemt og vredet, og her kan ulykken ske. Skæring af kurver behandles under kurveskiver eller skæring af buer.

Hvilken type skive skal man vælge? - Du skal tage hensyn til hvad skiven skal kunne udføre:
*Lige snit - Plan skive
*Krumt snit - krum skive
*Afretning af en overflade i mindre omfang - Kopskive
*Snittets dybde - Skivens diameter og om skiven skal kunne forsynes med flange

Der er flere udmærkede mærker at vælge imellem. Nogle eksempler:
Magic Plus
Pentax
Cardio
Granito
Diarex
m.fl.
Derudover er der særlige mærker for de specielle krumskiver eller kurveskiver.
Kurveskive


Andre typer skiver
Der findes en type skive i alle gængse størrelser til vinkelsliber, som kan skære helt glat med en vinkelstående flade. Skiven kan være monteret med særlig adapter, eller flange, som bevirker at vinkelsliberens aksel monteres direkte i gevindet i centrum af skiven. Der findes også en type løs adapter, som kan anvendes til den type skiver som har skruehuller rundt om centerhullet. Her spænder man skiven fast med 6 undersænkede skruer ind i skiven omkring centrum. Ved de små skiver er der 4 huller til skruer.

Det anbefales at bruge lim (f.eks. Locktite) til fastgørelse af skruerne, da de kan gå løse (og det gør de hvis de ikke er gjort fast) ved den første berørning med den vinkelstående flade.

Krum skive - eller kurveskive - er en type, som er egnet til at skære buer. Skiven ligner nærmest en dyb tallerken eller en underkop og kan skære en ensartet rundbue, hvilket er vanskeligt med en lige og plan skive. Hvis man anvender en lige, plan skive til at skære buer med, kan der ske det at kanten - en af platterne - løsner sig med deraf følgende farligt flyvende kantsediment fra skiven.

Krumskiver fås i flere størrelser - 125, 178 og 230mm - .
Det er en kostbar skive og derfor skal den behandles med varsomhed.

Krumskiven kan udstyres med flange selv om skiven fra fabrikantens side ikke er forsynet med flange. Lad din værktøjsleverandør montere flangen.

Vedligeholdelse af skiven
Når skiven begynder at skære langsommere eller dårligere kan man med fordel skære nogle snit i en mursten ved simpelt hen at skære en mursten over flere gange. På den måde "renses" skiven for evt. fastsiddende metalrester.

Sikkerhed
Anvend: høreværn - sikkerhedsbriller - åndedrætsværn - handsker, læderforklæde og sikkerhedsfodtøj. Se emnet særskilt.

Mærkning og optegning

Før hvert arbejde i sten er det godt at vide hvad man vil lave. Det kan derfor hjælpe at lave en optegning på stenen med de grove linier.

Kig også under arbejde med modeller.

Anvend fedtstift som er mulig at se - også når støvet lægger sig tykt over det man skærer i. Et let pust og du har straks en synlig streg for hvor du skal skære eller hugge næste gang. Man kan også anvende kridt, men det forsvinder let når man blæser rent med trykluft.

Gul eller rød markering er lettest at få øje på næsten uanset hvilken farve stenen har. Man kan få fedtstifter i alle relevante farver til brug for optegning.

Start med at måle stenen op og indtegn midterlinier og evt. andre afgrænsninger, som du kan få brug for. Hvis du skal lave en figur med 2 ensartede sider er det nødvendigt med en klar optegning som du kan følge under hele arbejdet.

Det er vigtigt at holde styr på hele tiden, hvor langt man er nået "ned" i stenen. Man kan ikke gøre et slag eller et snit om og derfor brug f.eks. en dybdemåler, hvis du er i tvivl. Den kan ligne den slags, som man kan have på en boremaskine til at måle dybden af det man skal bore.
En ganske almindelig tommestok er også uundværlig at have ved hånden.

Det helt specielle værktøj til dette målearbejde er et punkterapparat. Men det har man nok kun brug for, hvis man ønsker at fremstille noget, som skal holde mål i mange retninger. Punkterapparatet giver også mulighed for at kopiere en ting over til en sten.

Vedligeholdelse af værktøj

Eksempel på en bænksliber med
Eksempel på en bænksliber med "grøn" skive til almindelig mejselslibning
Mejsler slibes på en "grøn" slibeskive på bænksliberen. Der kan også fås diamantslibere med stålkerne og indlagte diamanter i kanten. Diamantsliberen er temmelig kostbar, men holder til gengæld også længe.

Husk at hårdmetalværktøj ikke må køles i vand i forbindelse med slibning på bænksliber. Værktøjet skal luftkøles. Årsagen er at hårdmetal er følsom over for store temperatursvingninger og kan ved hurtig afkøling lettere flække og dermed blive ubrugeligt.

Den grønne skive er fremstillet af siliciumkarbonat og beregnet til hårdmetalværktøj.
Man kan også anvende en diamantskive til at slibe værktøjet på. Den er på samme måde anvendelig til hårdmetal værktøjet.

På tilsvarende måde kan man få en slibeskive til bænksliberen, som er spidset til i periferien, så man kan slibe stokkehammeren og riffelhammeren med fine skarpe spidser.

Slibning skal ske så mejslen ikke bliver helt skarp. Det er også en god idé at tage den skarpe del af fladmejslens sider (i længderetningen af hårdmetalstykket), så der ikke fremkommer helt skarpe ender. Undtaget fra nævnte slibemetode er mejsel til skrifthugning, som slibes skarp, som en kniv.

En alternativ metode er anvendelse af en langsomtroterende vinkelsliber som ligger på siden med diamantskiven vandret. Sæt mejslen til og slib som, var det en almindelig slibesten. Mejslen bliver skarp på ingen tid og den bliver ikke varm, når man ellers ikke holder den for længe mod skiven.

Det er en effektiv metode, som svarer til anvendelse af en Kindl maskine med vandretliggende slibeskive med huller, hvor man sliber fra skivens underside og samtidig kigger gennem hullerne i den roterende skive.

Husk anvendelse af beskyttelsesbriller ved slibning på en roterende sten.

Boremaskine til granit

Ekesmpel på en borehammer som anvendes til granit.
Ekesmpel på en borehammer som anvendes til granit.
Boremaskinen skal være af typen borehammer eller pneumatisk boremaskine. Det er nødvendigt for overhovedet at få hul i en granitsten. En almindelig slagboremaskine må give op og vil helt sikkert blive ødelagt efter kort tids brug.

Borehammeren kan være alle mulige forskellige mærker. Man kan godt anvende de helt billige, men de vil ikke holde så længe som de dyrere.

Borene som anvendes er af typen SDS og kan være af alle mulige tykkelser. Boret er karakteriseret ved at der er indskæringer i den ende, som skal sættes i boremaskinen. Boremaskinens patron er en speciel type, hvor man drejer en 1/4 omgang og sætter boret i og derefter sidder det løst, aksialt.

Den egentlige rørboremaskine eller kerneboremaskine er en anden type boremaskine som kører med lav hastighed og som monteres på en søjle hvorpå der er en tandstang, som boremaskinen kan køres op- og nedad på i takt med rørborets arbejde. Det er en kostbar maskine og vil som regel kun findes hos den profesionelle stenhugger. (Se beskrivelse andet sted på sitet).

Diamantskiver - skæreskiver

Skiver til vinkelsliberen.
Skiver til vinkelsliberen.
Diamantskiver til vinkelsliberen er skiver med indlagte små diamantstykker, som bevirker at skiven skærer meget nemt i granit og hårde stenarter. Skivens yderste del op til omkring 1 cm fra kanten indeholder diamant som virker som skærende element.

Diamantstykker eller diamantsediment er indlejret i skivekanten. Det er de små prikker, som ser ud som små sten. Skiverne kan fås i forskellige gradationer og kvaliteter. De dyre skiver er som regel bedst og kan skære længst og hurtigst. Anvend kun let tryk på maskinen, da skiven skærer selv. Det skal bemærkes at de skiver, som specielt er mærket til granit også skærer hurtigst. Du kan tydeligt mærke forskellen ved skæring i den hårde stentype.

Vær opmærksom på at selv om skiverne er med sediment på siden, er de ikke beregnet til at bruge som slibeskiver. Der sker det, at kanten bliver afrundet. Når man så skærer et lige snit og presser lidt for meget kan skiven med den opnåede kileform sætte sig og derved kan et stykke af kanten springe af. Det sker med en omdrejningshastighed af 6-10.000 pr. min og derfor er det meget farligt at anvende maskinen (skiven) forkert.

Temperaturer ved skæring i granit.
Nogle skiver - de sintrerede skiver er beregnet for højst 750 grader og andre - de lasersvejste skiver - er beregnet for op til 1050 grader. Det kan være vanskeligt at vide hvilken eksakt temperatur skiven har opnået, men hvis skiven bliver blå, er der ingen tvivl om at den er blevet for varm.

Bemærk! at der er visse lasersvejste skiver fremstillet i Kina, som ikke overholder ovennævnte gradsspecifikation.

Det kan derfor med fordel anbefales at skære ved lidt lavere omdrejningshastighed end blot med fuld hastighed. Skiven skærer faktisk bedre fordi den høje maksimale temperatur ikke opnås.
Der er forlydender om at der i løbet af 2014 kommer hastighedsregulerbare store vinkelslibere på markedet samt vinkelslibere med vandkøling i større omfang end de findes i øjeblikket.
Nok er sliddet på skiven en smule større ved anvendelse af vandkøling, men man opnår en bedre skæring og en langt mindre ødelæggelse af skiven, som ofte går til ved overophedning.

Se andet sted med beskrivelse af de forskellige typer skiver.
Se om kurveskiver til skæring af cirkelbuer.
a href="http://www.granitklubben.dk/default.asp?page=99"
krumskive og kurveskiveSikkerhed:
Brug sikkerhedsbriller - høreværn - handsker og forklæde. Maskinen skal være forsynet med beskyttelseskappe.

Lasersvejst skæreskive

Lasersvejst skæreskive
Lasersvejst skæreskive
Her vises et billede af en lasersvejst klinge, som tåler temperatur op til 1050 grader C.

Flange til skæreskive

Flange, som ikke er monteret på skiven endnu.
Flange, som ikke er monteret på skiven endnu.
Er en hjælpeforsanstaltning til at få skæreskiven til at være helt glat med den akse hvorefter skiven skærer i stenen.

På billedet kan du se en flange, som monteres på en 125mm skive, så man kan skære helt ind til den modstående side og dermed helt glat med skivens flade.

Der findes tilsvarende flanger til de større skiver. Flangen monteres med maskinskruer med fladt hovede og som er undersænkede så de ikke rager frem foran skivens flade. Ved skruemontagen er det nødvendigt at bruge Lock-Tite for at undgå at skruerne og dermed skiven løsner sig. En vildfaren skive kan gøre stor skade, hvis den får frit løb på arbejdspladsen.

Se andet sted, hvor flangen er monteret på en 230cm skive

Diamantskive med flange

Stor vinkelsliber med flange til skæring glat med modstående flade
Stor vinkelsliber med flange til skæring glat med modstående flade
Her er eksempel på en stor vinkelsliber monteret med med en skive med flange, hvorved man kan skære helt ind til den modstående stenflade.

Kurveskive

Kurveskive - Japansk
Kurveskive - Japansk
Kurveskiver fås i forskellige størrelser.
De gængse størrelser er 125mm, 178mm og 230mm
Normalt leveres kurveskiven kun til almindelig fastgørelse med spændeskrue.
Du kan få monteret kurveskiven med flange. I nogle tilfælde vil det dog være formålstjenligt at supplere med ekstra skruer, så der i stedet for 4 skruer bliver 6 skruer til fastgørelse af skiven.
De forskellige størrelser kurveskiver giver mulighed for at skære forskellige størrelser cirkler/kurver. Jo mere snævner, jo mindre diameter på skiven.

Kurveskiven er 125 mm med sediment på en del af siden. Dette sætter den i stand til at lave en krum skæring med en ret snæver kurvediameter

Kurveskive monteret

Montering af 125 mm kurveskive med almindelig spændeskrue

Kurveskæring - bueskæring

Grøn 178 mm kurveskive.
Grøn 178 mm kurveskive.
Kurver skæres med en kurveskive - eller en krumskive. Jo mindre skiven er jo mere snæver kurve kan man skære.
Kurveskiver fås i forskellige størrelser:
125 mm med sidesediment
178 mm rundskæring
230 mm rundskæring
De bedste kvaliteter er dyrest.
en 178 mm koster f.eks. 937 kr + moms.
Husk at kurveskiven ikke må skære med fuld hastighed.
Den grønne kører med højst 8500 omdr/min.
Kurveskiven kan monteres med flange, så man kan skære helt ind mod centrum på den konkave side.
Skiverne er markeret med omdrejningshastighed og omdrejningsretning.
Hvis opgaven kræver det kan man vende skiven om så man har den konkave side ind mod maskinen. Det kræver at man holder godt fast ved maskinen.

Stenskive - alm.

Carborundumbaseret skive
Carborundumbaseret skive
En almindelig stenskive, af den mørke type, mærket sten, stone eller stein, som man kan bruge til at skære en mursten eller en flise over med, kan bruges til den lette afretning af en overflade, når de store ujævnheder er fjernet med en kopsten. Skiven vil virke som en slibeskive med ca. korn 80. Den samme skive er ikke god til at skære i granit. Man kommer slet ingen vegne. Skiven sælges i byggemarkedet som stenskive. Materialet er carborundum.

Den eneste måde at skære ordentligt i granit er med en diamantskive.

Den almindelige carborundumskive er slidt op før du får begyndt.

Derfor: til det egentlige skærearbejde i granit er en almindelig carborundumskive uanvendelig.

Det vil være en fordel at anvende en diamantskive med sideskær, eller også en diamantskive med almindeligt kantskær. Diamantskiven kan være beregnet til lettere sideværts arbejde mens den almindelige skæreskive uden sidesediment hovedsageligt er beregnet til at skære radialt mod kanten.

Det at den almindelige billige skive kaldes 'stenskive' skal formentlig opfattes ud fra skivens egnethed til at skære i mursten, fliser og lignende bløde sten. Man kan jo ikke skære i materiale som er hårdere end skivens skærende dele. Derfor er diamant det eneste rigtige at skære granit med.

Minifræser - Slibestift

Minidiamantskive

Diameteren er som billedet antyder  25 mm
Diameteren er som billedet antyder 25 mm
Diamantfræser - skive
Diamantfræser - konisk
Diamantfræser - cylindrisk
Anvendelig til helt små arbejdsopgaver. Anvendes på ligesliber (luft eller elektrisk) eller på hurtig boremaskine. Kan komme ind i de små kroge, hvor den større skive ikke kan nå eller hvor et indvendigt hjørne bliver skåret for blødt af. Er også god til at bearbejde detaljer omkring f.eks. et øje på en figur. Kan også afrette bunden af en udfræsning eller udhugning, hvor man ikke kan få andet værktøj ned.

Miniskiverne kan fås som flere forskellige varianter - en med større diameter - en med kraftige skærestykker som kan afrette et mindre område. .

Diamantfræser

Minifræser 37mm
Minifræser 37mm
En anden miniskive eller fræser med Ø37 mm, som kan rette en lille rund (konkav) overflade af kan være praktisk anvendt sammen med ligesliberen eller en hurtigroterende boremaskine.

Diamantfræseren kan fås i forskellige størrelser (diameter) afhængig af det pågældende arbejde den skal bruges til.

Diamantfræser spids

Her er eksempel på fræserspids
Her er eksempel på fræserspids "Oliven" - størrelsen fremgår af millimeterpapiret i baggrunden
Til små emner og til hjørner kan det være praktisk at kunne komme helt ind i det inderste hjørne. Der fås mange forskellige typer fræsere med mange former. Belægningen er diamanter og holdbarheden er stor.

Fræsere findes i utallige former. Her er vist en såkaldt "OLIVEN", som er anvendelig på en ligesliber, der hvor du ikke kan komme til med andet, eller hvor en almindelig skæreskive er for stor og klodset.

Kuglefræser

Kuglefræser 3 cm Ø
Kuglefræser 3 cm Ø
En fræser til montering direkte på vinkelsliberens gevind - eller på forlængerstykke, så man kan komme ind på vanskeligt tilgængelige steder i figuren

Planfræser

Planfræser
Planfræser
Lille planfræser til montering i ligesliberen med 20 mm Ø. Kan afrette en lille overflade.

Diamant profilslibere

Til de finere arbejder kan fås forskellige "spidser" til ligesliberen. Det er typisk med skaft 6 mm. Slibeprofilen kan fås nøjagtig som man ønsker den udformet. Man kan simpelt hen bestille den profil man ønsker.

Profilen kan f.eks. være en kugle en keglespids, en cylinder eller en afrundet cylinder. Man kan få et sæt med flere typer profiler.

Tilsvarende fås små fræsere eller profilsave med diameter 25, 30 og 50mm og med skaft 6 mm til ligesliberen.

Mejsel med hårdmetal

Mejsel med hårdmetalindlæg

Håndmejslen må aldrig komme i klemme eller bruges som brækjern. Så vil hårdmetalplatten knække og mejslen er ubrugelig. Det er den indsatte del - hårdmetalplatten - i mejslen, som er ømfindtlig for forkert anvendelse.

Angående vedligeholdelse af mejslen - se under dette emne.

Der findes mange typer mejsler - nogle få skal nævnes:
Spidsmejsel til grovhugning
Bredmejsel
Kantjern
Spalt- og ridsmejsel
Fladmejsel
Mejselstok (som stokhammer)
Riffelmejsel (med riller)
Tandmejsel (som fin stokhammer)
Stokhammer
Pellegrini stokker (stor grov stokker)

For luftmejsler skal man være opmærksom på forskellene i nakketykkelse. Nogle er koniske og passer kun til bestemte typer lufthamre.

Alle håndmejsler afpasses til hammeren efter deres størrelse.

Sikkerhed
Brug sikkerhedsbriller - høreværn - handsker - sikkerhedsfodtøj
Se på omgivelserne - kan splinter ramme personer eller ting (f.eks. biler, vinduer) i nærheden

Skriftmejsel

Skriftmejsel

Til det fine skrift- eller bogstavarbejde. Bruges sammen med en lille hammer. Skriftmejslen skal holdes skarp, da den ellers let "smutter" under arbejdet og du rammer forkert. Det er også vigtigt at holde mejslen skarp, for at kunne danne de helt lige og glatte flader, som bogstaverne består af. Når mejslen er skarp vil den kunne "skære" en helt lige kant, som kanten af et bogstav.

Skriftmejslen holdes under arbejdet med de 3 fingre: pege-, lang- og ringfinger og foran lillefingeren med støtte på skaftet af tommelfingeren. Så er der styr på mejslen og den smutter ingen steder. Det er en fordel at anvende en tynd handske.

Det at skrive bogstaver findes i særskilt afsnit om skrifthugning.
Til side 1

Til siden http://www.granitklubben.dk/default.asp?page=197

Kantjern

Kantjern med flad hårdmetalkerne .
Kantjern med flad hårdmetalkerne .
Kantjern til det grove, afretning af en kant eller til en meget grov overflade, hvor store stykker skal fjernes. Jernet kan også bruges til at dele en ikke alt for tyk sten.

Deling foretages ved at hugge i en linie med kantjernet. Bliv ved i den ikke alt for tykke sten, (6-8cm) og den vil efterhånden flække langs med linien. Er dette ikke nok må du igang med at lave huller til kiler langs med delelinien.

se evt: Arbejdsmetoder - Flæk en sten - Del en sten

Trykluftmejsler

Små mejsler til lille lufthåndtag med 10 mm skafttykkelse.
Små mejsler til lille lufthåndtag med 10 mm skafttykkelse.
Trykluftmejsler til det lidt finere arbejde.

Trykluftmejsler findes også til meget groft arbejde og hvor der virkelig skal fjernes materiale - f.eks. ved grov stokning.
Mejslerne fines i mange udgaver:
Spidsmejsel
Bredmejsel
Stokmejsel
Riffelmejsel
Stokker - til det grove
Mejselstok

Sikkerhed
Anvend sikkerhedsbriller - høreværn - handsker
Check jævnligt slangesamlinger og -koblinger

Trykregulator

Til brug for trykluft er det en god ide at have en løs trykregulator med. Dette især hvis du arbejder et andet sted end med din egen kompressor.

Trykket skal højst være ca. 6 bar til stokhammer, mejsel eller polermaskine.

Bliver trykket højere kan det skade værktøjet. En luftmejsel kan hurtig blive ødelagt af for hårdt tryk.

Tågesmøring

Tågesmøring monteret med udtag til luft med olie til venstre og uden olie til højre på den fast opstillede kompressor.
Tågesmøring monteret med udtag til luft med olie til venstre og uden olie til højre på den fast opstillede kompressor.
Smøring af luftværktøj er vigtigt for at holde værktøjet i orden så det ikke bliver unødigt hurtigt slidt. Værktøjet skal ikke sejle i olie, men blot have en lille smule. Det kan også ske ved at skille slangestikket ad og dryppe lidt tynd olie ned i slangen. Olien vil så efterhånden bevæge sig frem til værktøjet.

En lettere metode er imidlertid at anvende tågesmøring. Der kan anbringes en tågesmører på kompressorens udgang. Man kan opsætte udgangen så der både er en udgang med og en uden tågesmøring.

Den olie som anvendes skal være syrefri svarende til symaskineolie. Til tågesmøring skal smøreren afgive en dråbe i minuttet. For den type tågesmørere som monteres på kompressoren ved udgangen sidder der øverst et lille konisk hus, hvori der er en spids. Olien vil her være synlig under arbejdet og dryppe ned og bliver fanget af den passerende luftstrøm.

Tågesmøring løs

Lille billig tågesmøring til at koble direkte på luftslangen, som du arbejder med og hvor du ikke har den faste opstillede  kompressor med dig.
Lille billig tågesmøring til at koble direkte på luftslangen, som du arbejder med og hvor du ikke har den faste opstillede kompressor med dig.
Al luftværktøj som er med roterende dele skal som regel forsynes med olie. For at du ikke skal skille værktøj og slange ad under arbejdet og dryppe olie i slangen, er det lettest at montere en tågesmører på slangen.

Den anvendte olie skal blot være en helt tynd "hobbyolie" eller lignende symaskineolie. Man kan købe speciel olie til formålet. Alm. motorolie kan ikke bruges.

Diamant eller carborundum ved afretning

Her kan man se kanten af en rigtig god skæreskive. De små knopper eller
Her kan man se kanten af en rigtig god skæreskive. De små knopper eller "urenheder" er indlejrede diamanter som giver et rigtig godt snit i granit.
Der er af og til nogle som er i tvivl om hvad de skal vælge til poleringsarbejdet - skal det være diamantskiver eller carborundum og sandpapir? Sandpapir ved man jo hvad er!

Ja, og jo, det gør man vel, men prøv engang at lade en diamantskive tage fat. Man bliver noget overrasket over hvor godt sådan en skive kan tage fat i granitoverfladen.

Man kan ikke umiddelbart se diamanterne i skiven undtagen ved de grove typer - 50 eller 60. Her er diamant indlejret i det materiale, som polerskiven er fremstillet af.

Der findes som beskrevet i andre afsnit både diamantskiver til tørslibning og til vådslibning.

Der er valgfrihed, men hvis du vil have noget som holder længe og som helt sikkert virker effektivt skal du vælge diamant. Diamant kan fås i forskellige varianter med større eller mindre indhold af diamant støv eller sediment.

Man kan se på en skive med "knopper" om den er fremstillet af den ene eller anden type materiale. Diamanterne glinser i lyset selv om det er indlejret i noget der ligner gummi mens carborundum oftest er sort med lidt skinnende nister imellem.

Diamantskiver kan fås som opbygget med keramik eller keramisk materiale, som er fleksibelt eller med noget som virker gummiagtigt og som er en art harpiksmateriale. Endelig kan diamanter være indlejret i metal.

Bemærk på indpakningen hvilken hastighed diamantskiven må køre med hvis den er til tørslibning!.

Bemærk at man kun kan gå "opad" i gradation - altså fra 0 og opad til 10.000 i gradation. Hvis man går den anden vej er resultatet mærkbart - men mest på pengepungen. Skiven bliver i så fald slidt lige med det samme og alt for hurtigt.
Det er også vigtigt kun at gå et trin ad gangen mellem gradationerne.

Følg faveskalaerne som følger med uden på pakningen.

Læg skiverne op så du tager dem i rækkefølge. Hvis du har en væg inden for rækkevidde kan det være praktisk at hænge skiverne op på et søm - et for hver farve.

Hvis du bruger Speedline Polerskiver, som er velafprøvede og bestemt anbefalelsesværdige så er rækkefølgen
50 - 60 - 120 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000 - 10000
grå - grøn - sort - rød - gul - hvid - blå - orange - brun.

Det samme gælder for de nyere Hybridskiver, som kan bruges både i våd og tør tilstand.

Skiverne er hæftet til bagskiven med velcro. Det bliver slidt med tiden og det kan somme tider være lidt usikkert at få skiven til at centrere om hullet i midten, hvis du bruger en vandsliber.

Der er kommet en ny type polerskiver, som er forsynet med en forhøjning i midten og som tager fat i det hul, som er på bagskiven, der holder polerskiven.

Det kan så være praktisk at have flere bagskiver så du kan skifte mellem de enkelte gradationer blot ved et hurtigt "klik". Der findes nogle bagskiver med magnetlås, som er meget hurtige at tage på og af. Andre typer findes med en "sneglelås" som giver samme lette af- og påmontering. Bagskiverne fylder noget og hvis man har brug for at kunne komme ind i små kroge og steder, hvor der er kun lidt plads kan det måske godt være svært at have plads til en bagskive af de lidt tykkere.

Hvis det kniber rigtig meget med pladsen til at både bagskive og maskine kan være på stedet og det skal være her og nu på et meget lille sted kan du bruge skiven som den er i hånden. Kom vand på med hyppige mellemrum og den sliber ganske udmærket. Det tager tid, men det virker.

Limning af sten

Limpistol - lille type - til epoxy hård og sej langsomtørrende lim.
Limpistol - lille type - til epoxy hård og sej langsomtørrende lim.
Der er flere måder hvorpå man kan samle to sten eller foretage reparation. Det kan også tænkes at to forskellige typer eller farver sten skal samles med en ganske tynd fuge imellem.

Lad være med at anvende Araldit. Det kan ikke tåle temperaturer over 60 grader og det kan ikke holde til vind og vejr i mange år. Og det bliver gulligt eller brunligt med tiden.

Det bedste til formålet er andre typer speciallim, som kan fås hos værktøjshandleren som handler med diamantværktøj.

Prøv med produkter fra fa. Akemi. Produkterne hedder Akepox. Der findes typer til både lyse og mørke sten. Man kan også indfarve limen, så den passer til den enkelte stentype. Der findes 8 farver. Limen kan fås som en hurtigthærdende og en langsomthærdende. Det er lim som holder!

Noget som holder i al slags vejr er f.eks. Akepox 2030, som koster kr. 85 kr. for 50 ml. Dertil kommer den pistol, som trykker limen ud og som kan anvendes masser af gange. Prisen for sådan en til 50ml tuber er 423 kr.

Til den specielle type lim anvendes en speciel pistol, som ligner en fugepistol med forsats som kan blande de to limdele - lim og hærder. Det samme pistolhåndtag kan anvendes til begge typer lim. Limen bliver først blandet yderst i blandingsspidsen.

Limen kan f.eks. være Akepox 2030 construction adhesive (grey-green) med tørretid på 8-10 timer ved 20 grader.

Erfaringen siger at den sidstnævnte type lim fra Akemi er virkelig stærk.
En lille limtube (dobbelt med lim og hærder) koster kr. 80,-
Limpistolen til de små limtyper koster ca. kr. 415.
Sættet kan også fås med store limtuber på størrelse med alm. scilikonepatroner med 400 ml. Prisen for limpistolen hertil er ca. kr. 2525.
En skeletpistol til 400 ml. tuber koster ca. kr. 1020.

Der findes en anden type lim: Marmorkit 1000 Thixo, som skal blandes med 2-4% hærder. Denne lim er til emner, som skal kunne skilles ad igen ved hjælp af varme. Limen slipper ved ca. 60%. Den er stabil og kan indfarves med jernoxydfarver. Opvarmning kan ske med en alm. gasbrænder.

Limen er også den type, som stenhuggeren bruger ved montering af f.eks. bogstaver på en gravsten.

Se også under Limning af granit og stenmaterialer

Tynd bagskive 100 mm

bagskiven er tyndere end normalt og er derfor meget flexibel til meget krumme emner
bagskiven er tyndere end normalt og er derfor meget flexibel til meget krumme emner
Meget flexibel bagskive i gummi 100mm

Håndpolering med pudse- eller polérklodser

Polering af sten kan udføres med håndslibeklodser eller håndslibesvampe som de også kaldes. De fås i gradationer svarende til polérskiverne. Håndslibeklodserne er med indlejret diamantsediment og fås som en tyk klods eller stiv svamp svarende til en pudseklods som man bruger til sandpapir.

Der fås også tyndere klodser eller puder, som kan gå rundt om hjørner og ind i små nicher hvor man ikke kan komme til med skiver eller større håndklodser.

Polering af granit

Bagskive flexibel med 20mm skum som giver nogen flexibilitet
Bagskive flexibel med 20mm skum som giver nogen flexibilitet
Polering af sten er en omfattende opgave. Betingelsen for at få et godt resultat er anvendelse af det rigtige værktøj.

Du kan andet sted under gode råd finde beskrivelse af arbejdsmetoden. Du skal samtidig forberede dig på at have rigtig god tålmodighed.

Beskyt dig med briller, støvmaske og hvis du bruger vand er regntøj et must!

Der findes udstyr til tørpolering og til vådpolering.
Der skal altid anvendes en række varierende gradationer i grovhed og det flotteste resultat med den dybeste stenfarve opnås med afsluttende "Buff" som er ca. gradation 10.000 i kornstørrelse. Dette skal ses i forhold til den groveste på 50 i kornstørrelse.

Der findes billige tørpoleringsskiver, som dog ikke holder ret længe. De kan anvendes og giver fint resultat, men til det lidt mere omfattende arbejde, kan det næppe betale sig at gå på kompromis med de meget holdbare, men også dyrere skiver.

Til kanter og huller fås tørslibningstromler i f.eks. 50x42mm størrelse og i alle gradationer fra 50 til Buff.

En variant er en tørslibningstromle 75x40mm til udskiftelige bånd med sediment indlagt i overfladen.

Til de små ting fås diamant-mini-rondeller helt ned til 25mm Ø. Det giver mulighed for at lave en polering af helt små ting, hvor det ellers er svært at komme til med vinkelsliberen eller vådsliberen. Husk dog at hvis minirondellerne anvendes er det en meget stor fordel at tilføre vand, da overfladen ellers meget hurtigt "forsvinder" - når skiven bliver varm.

Som alternativ kan anvendes brugte polerskiver som man med en huggepibe tildanner i den størrelse man ønsker. Udhugning kan foretages omkring centerhullet, hvor sliddet på den brugte skive oftest er mindst. Den udhuggede skive limes på en fladhovedet skrue, tørres og tilføres herefter vand i en tynd stråle under brugen.

værktøj

Flexibel bagskive

Blød bagskive - mellemtykkelse
Blød bagskive - mellemtykkelse
Bagskive med ca. 1cm skum som gør den flexibel på en kurvet overflade

Bagskiver til polering

Her er det 80mm tynd flexibel bagskive til små 80mm skiver - vand eller tørpolering
Her er det 80mm tynd flexibel bagskive til små 80mm skiver - vand eller tørpolering
Der findes mange forskellige typer bagskiver. Fælles for stort set alle er, at de er forsynet med velcro-kroge som fastholdelse til polérskiven, som er forsynet med det modsatte velcro-stof.

Der findes både helt stive og meget bøjelige samt nogle midt imellem. Endvidere fås de i rigtig mange størrelser. Bagskiver fås også i forskellige farver, som passer til de farvekoder, som hører til de forskellige gradationer.

Til de helt små ting fås miniskiver på ca. 20 mm Ø. Det kan anbefales at brug vand sammen med disse skiver, da de ellers "forsvinder" på ganske kort tid ved kontakt med stenen. De små skiver bør køres med forsigtighed og ved lav hastighed. Man kan f.eks. bruge en boremaskine.

Hybrid polerskiver

Hybrid skive med navnet i sedimenten
Hybrid skive med navnet i sedimenten
Hybrid polerskiver er beregnet for både våd- og tørpolering. Skiven er tydeligt markeret med "Hybrid" og der er derfor ingen problemer med at holde skiverne adskilt.

Farvede bagskiver

Skiver med farve viser hvilken gradation skiven har.
Skiver med farve viser hvilken gradation skiven har.
Det er en stor fordel at have flere bagskiver til de enkelte gradationer under poleringsarbejdet.
Man kan købe de fleste af farverne og på den måde gøre de lettere at holde styr på skiverne. De bliver heller ikke så snart slidt i velcroen på bagsiden når de sidder på den samme bagskive hele tiden.
Disse skiver er stive i opbygningen

Bagskiver med farver

En række bagskiver med farver svarende til den bestemte gradation. Man kan få næsten alle farverne svarende til skivens farvemarkering
En række bagskiver med farver svarende til den bestemte gradation. Man kan få næsten alle farverne svarende til skivens farvemarkering

Børste til granit

Børste til granitpudsning
Børste til granitpudsning
Børste med indlagt diamantsediment beregnet for pudsning af en ru overflade, så den bliver blød og behagelig at røre ved. Børsten kan fås i forskellige gradationer.

Den er temmelig kostbar og skal køre med lav hastighed for ikke at svinge børsterne helt ud til siden og sådan at de enkelte børstehår kan få tag i stenen. Man kan evt. for at holde styr på børsterne mens de er nye lægge en plast-strip omkring børsterne.

Børsterne fås i mange gradationer
46, 60, 120, 240 og 320.

Anvend vinkelsliber med variabel hastighed.

Vand til polering

Flexibel bagskive 80 mm til små emner og kroge - bøjer meget let.
Flexibel bagskive 80 mm til små emner og kroge - bøjer meget let.
Almindelig postevand kan anvendes.
Hvis man har adgang til regnvandsindsamling kan vand herfra udmærket anvendes.

Man kan med fordel anvende regnvand. Det er billigt og altid tilgængeligt, hvis man opbevarer det i en beholder. Brug f.eks. en pumpe, som kan yde ca. 2-4 bar tryk og led vandet til polermaskinen med en alm. haveslange.

Der skal forholdsvis stort tryk på vandet da dels slangen til polermaskinens vandforsyning er tynd og da dels de dyser, som vandet kommer ud af i polermaskinens aksel er meget små. Det er rigtig fint når vandet står ud af dyserne i 3 rette tynde stråler.

Et husvandværk eller en god kraftig springvandspumpe vil meget nemt kunne klare opgaven. Sæt sugeslangen ned i regnvandsbeholderen og lad maskinen oparbejde trykket.

I sommertiden kan vandet blive helt lunt, så det ikke føles koldt at udføre poleringen.

Lim speciel og alm. lim til granit

Residin lim - 2-komponent
Residin lim - 2-komponent
Ny lim til limning, hvor limfugen skal holdes helt skjult. Limen er 2-komponent men fylder ikke mere end "vand" når den påføres. Den kan derfor trænge ind alle steder i en revne eller fuge.
Limen er: Residin Liquid fra König i 50 ml tube med hærder - beregnet for lille limpistol.
Der findes en række limtyper, som er anvendelige til limning af granit.
Vores erfaring siger at typerne fra AKEMI er de bedste.

Der findes typer, som ikke skal blandes, altså som ikke skal tilføres hærder, det er f.eks. lim fra Soudal. Udmærket lim, som holder også i frostvejr. Limen fra Soudal fås i tuber beregnet for alm. fugepistol, hvilket vil sige i 400 ml. tuber.

Trykluftværktøj

Oversigt over nogle lufthamre i Diatools katalog årg. 2008. Bemærk størrelser og funktioner samt ikke mindst luftforbrug. 
Det grønne håndtag har en særlig indbygget dæmpning, som bevirker at man ikke får
Oversigt over nogle lufthamre i Diatools katalog årg. 2008. Bemærk størrelser og funktioner samt ikke mindst luftforbrug.
Det grønne håndtag har en særlig indbygget dæmpning, som bevirker at man ikke får "hvide" fingre af at arbejde med hammeren. Denne hammer er også indstillelig til et bestemt slagniveau.
Trykluft letter arbejdet i granit.

Trykluft kan bruges både til stokhamring og til mejsling samt til polering og rengøring.

Forudsætningen er en kompressor med stor kapacitet. Noget luftværktøj bruger 3-500 liter pr minut, hvilket en lille hobbykompressor ikke kan klare ret længe ad gangen. Den lille kompressor kan evt. udvides med en ekspansionsbeholder på evt. 100 liter eller mere. Det giver stor forøget og længere varende ensartet trykluftmængde.

Det drejer sig ikke om at køre med så højt tryk som muligt. Noget værktøj skal kun køre med måske 3-4 bar mens andet skal køre med 6 bar. Overkapacitet giver blot en god og vedvarende kraftig lufttilførsel.

Hvilken kompressor skal man vælge?

Mærket på kompressoren er sådan set underordnet. Det er vigtigt at der er en god kraftig motor. Helst over 5 HK.

Om den hedder Reno, FF, Stenhøj, Hercules, eller..... er underordnet. Men det er ikke ligegyldigt med kvaliteten af det, som ligger bag navnet. Maskinen skal have et vist overskud i forhold til det, som du skal bruge den til.

Hvis du skal beregne hvor stor en kompressor du kan få brug for er det en god ide at se på kompressorens ydelse i HK. 1 HK svarer ca. til 100 liter luft pr. minut. Det er altså luftmængden pr. minut, der har betydning og ikke så meget hvor højt den kan yde i bar.
Se på det værktøj du får brug for hvor stor luftmængde, det kræver. Hvis det er en polermaskine, kan det udmærket tænkes at den bruger omkring 500 liter pr. minut. Det kan en lille hobbykompressor ikke klare. Du kan måske forbedre ydelsen med en buffertank på mindst 100 liter, men du skal også tænke på at en mindre kompressor ikke kan holde til at køre hele tiden.

Kompressoren bør være oliesmurt. Det kan du se umiddelbart på, om der er et inspektionsøje med oliestand, og om der er en oliepind til at kontrollere oliestanden.

Olien skal skiftes i krumtaphuset med de intervaller, som er beskrevet fra fabrikken. Det er det samme som med en bil, den kører ikke uendeligt på gammel olie.

Man kan også vælge at købe en ældre brugt kompressor. Det kan være fra en virksomhed. Her skal man så blot være opmærksom på om den kan danne tryk - altså om stempelringene er "hele" og om den kan holde trykket.

Tanken skal være tæt. Kompressoren bør helst ikke tabe trykket fra den ene dag til den anden.

Luftværktøjet

skal vedligeholdes. Før start eller for hver times brug hældes et par dråber olie i den ende (luftslangen), hvor luften ledes ind i værktøjet, hvad enten det er en stokhammer eller en polermaskine. Vedligeholdelsen med olie kan også ske med en fast monteret tågesmører, som kontinuerligt tilfører en ganske lille smule olie til værktøjet.

Husk at ved stokhamring skal stokkeren "danse" på overfladen, så den kører frit i håndtaget.

Det er muligt at fæstne mejsel eller stokker til hammerhåndtaget med en gummiflap, der er ca. 8-10 cm lang, med stort hul i den ene ende og lille hul i den anden ende. Det store hul sættes omkring håndtaget og det lille hul sættes omkring mejslen eller stokkeren. På den måde smutter stokkeren eller mejslen ikke hele tiden ud og falder på jorden.

Luftværktøj kan købes hos f.eks. Diatool, Lundvej 16, 8700 Horsens.

Andet værktøj

Adapter som passer i bagskivens gevind og samtidig kan sættes i 6mm skaftholderen på ligesliberen til el - eller luft.
Adapter som passer i bagskivens gevind og samtidig kan sættes i 6mm skaftholderen på ligesliberen til el - eller luft.
Adapter til montering af små skiver, som normalt monteres på vinkelsliberen, men som her kan monteres på en ligesliber.

Hvis du ikke kan finde den hos din forhandler, kan han nemt og billigt få den fremstillet til dig.

Der findes adaptere til at forbinde forskellige gevindstørrelser fra de helt store over "trapetz" og alle mulige forskellige gevind. F.eks. hvis en boremaskine skal monteres med "tør-bor" kan det være nødvendigt at gå fra en stor gevindstørrelse til en "normal" vinkelslibergevindstørrelse.

Hårdhedsgrader og vægt

Wikipedia beskriver granitten og dens egenskaber:
Granit er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter, der bliver dannet på store dybder og stort tryk under kontinenter.

Granit er en blanding af forskellige mineraler og har ofte (dog ikke altid) et rødligt skær. For eksempel ses på Bornholm en blå granit, og visse steder er granitten sort.

Ordet granit kommer fra Latin granum, der betyder korn, som henfører til den grovkornede struktur i bjergarten. Afhængig af mængden af feldspat og kvarts, er granits hårdhed mellem 5,5 og 7 [1]. Da granit er heterogen, er hårdheden mindre relevant. Boremuslinger med skaller af kalk (h=3) kan f.eks. bearbejde glimmermineraler (h=2) i granit og løsne kvartskornene. Massefylden er mellem 1,74 og 2,98, typisk 2,75 g/cm3.
Se også under "den Mohrske skala".

Granit er blevet indført i jordskorpen igennem størstedelen af Jordens geologiske historie. Granit er hverken fundet på Månen, Mars eller Venus. Vand synes at være nødvendig for at basalt udskiller granit (magmatisk differentiation).

Kontinentalpladerne består primært af granit og afledede bjergarter.

**
Til sammenligning er diamant med hårhedsgrad 10. Derfor er diamant i stand til at skære i granit.

Hårdhed Stof eller mineralske
0,2-0,3 cæsium , rubidium
0,5-0,6 lithium , natrium , kalium
1 talkum
1,5 gallium , strontium , indium , tin , barium , thallium , bly , grafit
2 sekskantede bornitrid , [10] calcium , selen , cadmium , svovl , tellur , bismuth
2,5 til 3 magnesium , guld , sølv , aluminium , zink , lanthan , cerium , Jet_ (brunkul) (brunkul)
3 calcit , kobber , arsen , antimon , thorium , dentin
4 fluorit , jern , nikkel
4 til 4,5 platin , stål
5 apatit , kobolt , zirconium , palladium , tandemaljen , obsidian (vulkansk glas)
5,5 beryllium , molybdæn , hafnium
6 orthoclase , titanium , mangan , germanium , niobium , rhodium , uran, granit
6 til 7 glas , smeltet kvarts , jern pyrit , silicium , ruthenium , iridium , tantal , opal
7 kvarts , vanadium , osmium , rhenium
7,5 til 8 hærdet stål , tungsten , smaragd , spinel
8 topas , cubic zirconia
8,5 chrysoberyl , krom , silicium nitrid
9-9,5 korund , siliciumcarbid (carborumdumkorn) , wolframcarbid , titankarbid , stishovite
9,5-10 rhenium diboride , tantalcarbid , titanium diboride , bornitrid , bor [11] [12] [13]
10 diamant
> 10 nanokrystallinske diamant (hyperdiamond, ultrahard fullerite)

Værktøj fra hele verden

Der findes mange forhandlere over hele verden og der findes også her varianter af værktøj, som man måske ikke lige finder hos den lokale forhandler.
Se f.eks. på hjemmesiden her:
http://www.thesculpturestudio.com/stone_carving_tools.htm

Som viser sikkerhedsudstyr
Mejsler
Hamre
Grov-værktøj
Raspe og file
Lufthamre
Stokhamre til luft
Kompressoranlæg
Arbejdsbænke eller huggestande
Vinkelslibere og skiver
Ligesliber - el og luft
Borehammer
Pneumatisk borehammer
Polermaskine med skiver

Bor til granit - Hilti og Makita - med krydsskær

Særligt gode bor til granit med krydsskær.

Makita fremstiller også bor med krydsskær. Borene er forholdsvis kostbare.

Hvis du vil udvide et hul fra f.eks. 14 til 18 mm er du nødt til at anvende krydsskær på det større bor, da ligeskær ellers giver et 3-kantet hul.

Det kan ikke lade sig gøre at udvide et allerede boret hul med et ligeskærsbor (bor med 1 tværgående skæreplatte).

Bor til granit

Almindelige bor til granitboring med SDS-fatning
Almindelige bor til granitboring med SDS-fatning
Borene skal være af den specielle type SDS+type bor med slids i skaftet som tillader at boret frit kan bevæge sig i længderetningen.

Borene fås i alle mulige størrelser.

Til helt store huller anvendes rørbor.
Rørbor kan også fås i små størrelser - så undgår man at der falder et stykke ud af stenen på den bageste side hvor borets spids munder ud.

Husk at rørbor kan renoveres hvis en platte knækker af. Renovering kan foretages hurtigt og nemt hos f.eks. Diatool.

Der fås også bor til anvendelse med luftværktøj.
Til deling af en sten fås kilesæt hvor man foretager en forudgående boring i stenen med passende størrelse bor. Boret er et kilehulsbor.

Til polerede sten fås særligt granitbor.

Se andet sted på siden om borenes nødvendige egenskaber når du vil udvide et allerede boret hul.

Bor til granit - krydsskær

.
.
.
.
Boret er med et særligt krydsskær som bevirker at hullet bliver absolut rundt

Fuldbor til granit

Beskrivelse på pakken til fuldbor
Beskrivelse på pakken til fuldbor
Fuldbor er udtryk for et bor, som arbejder med diamant tilført vand og som ikke arbejder ved pneumatisk tryk eller bank fra en slagboremaskine eller en borehammer. Boret påmonteres den vandkølede polermaskine hvadenten den er el- eller luftdrevet.
Boret kan fås i mange størrelser - fra 3,5 mm til 5mm og med en boredybde på 25mm.
Husk at dette bor skal tilføres vand under brugen..!

Fuldbor til granit

Boret set fra siden

Fuldbor til granit

Fuldbor hul til vand

Her kan ses at der er hul igennem så vand kan tilføres borets midte og slidse.
Her kan ses at der er hul igennem så vand kan tilføres borets midte og slidse.
Boret arbejder med diamant som sediment i kernen. Der tilføres vand fra midten gennem drevets aksel.

Luftkobling

Her er en almindelig god luftkobling til luftslangen.

Varilex eller Galeski vinkelsliber

God vinkelsliber som kan køre  2000 - 7600 omdr/min
God vinkelsliber som kan køre 2000 - 7600 omdr/min
type 1800 watt med hastighedsregulering

Tilsvarende maskine fås som mærket: Galeski

At vinkelsliberen kan hastighedsreguleres er udtryk for at man kan dæmpe den virkning, som omdrejningerne har på værktøjet.
Skiverne med diamantsediment kan ikke tåle at køre med fuld omdrejning (10.000 omdr) i længere tid. Så "brænder de af" hvilket vil sige at en platte falder af eller i bedste fald mister skiven sin skæreevne. Man kan se når skiven har fået for meget. Den bliver blåfarvet og det er udtryk for, at den har været overhedet.
Derfor nedsæt hastigheden til omkr. 3.500-5000 omdr/min.

Varianter af spændeskruer og anlægsskive

Stokhammer med skrå platte

Nærbillede af stokhammeren til luft med skaft SK10 (12 mm)
Nærbillede af stokhammeren til luft med skaft SK10 (12 mm)
En ny type stokhammer har fundet vej til det danske marked.
Varia 17 med 16 tænder og skråtstillet platte, så man kan arbejde i naturlig arbejdsstilling med lufthammeren f.eks. Rebit 16